SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี รับนายช่างโยธา (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554)

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี รับนายช่างโยธา (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี รับนายช่างโยธา (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี รับนายช่างโยธา (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554)สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารวจ เขียนแบบ งานทดสอบวัสดุ ควบคุมงานก่อสร้างถนนและสะพาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิช่างโยธา สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาช่างสารวจ

 คุณสมบัติพิเศษ
 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto CAD และโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

 ค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิ

 กำรรับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายวิชาการ สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 37/2 หมู่ 15 ตำบลบึงคาพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 0 2192 3139, 089 239 1874 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 23/09/2011 02:57:08
จำนวนผู้ชม 1205
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ