SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับพนักงานธุรการ (22 ก.ย.-5 ต.ค.54)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับพนักงานธุรการ (22 ก.ย.-5 ต.ค.54) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับพนักงานธุรการ (22 ก.ย.-5 ต.ค.54), ข้อมูลเกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับพนักงานธุรการ (22 ก.ย.-5 ต.ค.54)การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 7,620 บาท จำนวน 3 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 - มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านพณิชยการ/บริหารธุรกิจ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (ปวท. หรือ ปวส.) ทางด้านพณิชยการ/บริหารธุรกิจ
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 - มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประมวลผลคำตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด
 - สำหรับผู้สมัครเพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร
 - ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 การสมัคร
 เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 ถึงวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน” “สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต”

 เลขท 2380 ่ี ถนนพหลโยธนิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
 กรุงเทพมหานคร 10900
ลงวันที่ 23/09/2011 02:56:36
จำนวนผู้ชม 1489
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ