SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (6-26 ก.ย.54)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (6-26 ก.ย.54) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (6-26 ก.ย.54), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (6-26 ก.ย.54)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

 รหัสตำแหน่ง C11/52 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ปฏิบัติงานที่ สถานวิทยามะเร็งศิริราช จำนวน 1 อัตรา

 อัตราเงินเดือน 11,000.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 700.00 บาท

 กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2554

 ลักษณะของตำแหน่งงาน
 งานด้านการบริการ ประสานงานกับอาจารย์ในแต่ละกลุ่มมะเร็ง เพื่อให้เกิดงานทางด้านวิชาการและงานวิจัย
 งานด้านจัดประชุม ประสานงานกับอาจารย์และบุคลากรอื่นๆ แต่ละกลุ่มมะเร็ง
 งานด้านสถิติและฐานข้อมูล ประสานงานและร่วมวางแผนในการพัฒนางานฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งการประสานงานในด้านข้อมูลต่างๆ
 งานด้านวิชาการ ประสานงานกับอาจารย์แพทย์แต่ละกลุ่มมะเร็งเพื่อให้เกิดงานประชุม Conference ของแต่ละกลุ่ม
 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านพยาบาลศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ วารสารศาสตร์
 ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และอ่าน พูด ฟัง ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 หากมีประสบการณ์ด้านการพยาบาล มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ หรือการติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

 วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
 1. สอบสัมภาษณ์
 วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 30 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
 หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
 สอบสัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 13:00 น. ห้อง 1318 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13 รพ.ศิริราช 10 ตุลาคม 2554

 วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น.
 ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1
 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
ลงวันที่ 16/09/2011 11:32:11
จำนวนผู้ชม 1446
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ