SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา รับ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ - 16 ก.ย.54)

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา รับ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ - 16 ก.ย.54) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา รับ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา รับ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงาน

 เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์

 จำนวน ๑ อัตรา

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ หรือพันธุศาสตร์ หรือครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์
 - มีประสบการณ์และความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือด้านชีววิทยาโมเลกุล กล้องจุลทรรศน์ เครื่องวัด pH ตู้อบ หรือเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำ
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรม graphic เบื้องต้นได้

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๖ ก.ย. ๕๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๕๐๐๒
ลงวันที่ 16/09/2011 11:24:09
จำนวนผู้ชม 1207
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ