SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (บัดนี้ - 9 กันยายน 2554)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (บัดนี้ - 9 กันยายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

 รหัสตำแหน่ง F11/24 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (Job พนักงานประจำห้องเภสัชกร)

 ปฏิบัติงานที่ สาขากายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ จำนวน 1 อัตรา

 อัตราเงินเดือน 5,340.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,860.00 บาท

 กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2554

 ลักษณะของตำแหน่งงาน
 ทำหน้าที่ช่วยงานนักกายภาพบำบัด ในการบริการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด ได้แก่ การเตรียมอุปกรณ์ทางการรักษา, การช่วยดูแลและแนะนำผู้ป่วยระหว่างให้การรักษา, การช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตลอดจนทำความสะอาดเครื่องมือ-เครื่องใช้สำหรับการบริการผู้ป่วย และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ปลาย)
 เพศชาย
 ผ่านการเกณฑ์หทารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
 อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
 เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

 วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
 1. สอบสัมภาษณ์
 วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 16 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
 หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs หรือ http://www.jobthaiweb.com

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ
 สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 16 กันยายน 2554
ลงวันที่ 05/09/2011 15:33:53
จำนวนผู้ชม 1429
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ