ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สพฐ. รับพนักงาน (บัดนี้ - 9 กันยายน 2554)

สพฐ. รับพนักงาน (บัดนี้ - 9 กันยายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สพฐ. รับพนักงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ สพฐ. รับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

 สนใจสมัครได้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโทรสารหมายเลข 0-2282-9391, 0-2288-5653 หรือ E-mail: kgb5094@gmail.com

 บัญชีรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 ที่ 1 สพป.พะเยา เขต 2 โทรศัพท์ 0-5442-1151 ต่อ 18

 ที่ 2 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์ 0-5625-9608 -13

 ที่ 3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์ 0-5673-1772 ต่อ 107

 ที่ 4 สพป.ขอนแก่น เขต 3 โทรศัพท์ 0-4341-5104 ต่อ 24

 ที่ 5 สพป.นครพนม เขต 2 โทรศัพท์ 0-4259-9623

 ที่ 6 สพป.นครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์ 0-4447-7014 ต่อ 13

 ที่ 7 สพป.หนองคาย เขต 2 โทรศัพท์ 0-4247-1935 ต่อ 18

 ที่ 8 สพป.หนองคาย เขต 3 โทรศัพท์ 0-4219-1247

 ที่ 9 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์ 0-3458-1589

 ที่ 10 สพป.นราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์ 0-7353-2300 ต่อ 105

 ที่ 11 สพป.ยะลา เขต 2 โทรศัพท์ 0-7328-9412 ต่อ 301

 ที่ 12 สพป.ยะลา เขต 3 โทรศัพท์ 0-7323-2443 ต่อ 104

 ตำแหน่งที่เปิดสอบ/วิชาที่สอบ

 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 5. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 6. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 8. นิติกรปฏิบัติการ

 9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 10. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 11. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 13. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือที่ทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษ เทคนิคการอาชีพ ภาษาอังกฤษบริการ เทคนิคการอาชีพการสำนักงาน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ

 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

 1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป

 2) สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน (หรือปริญญาบัตร) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ 2 ฉบับ

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล) ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น 1 ฉบับ

 5.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
ลงวันที่ 05/09/2011 15:31:32
จำนวนผู้ชม 1571
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 04 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54333 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน