SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 21 กันยายน 2554)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 21 กันยายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.รับวุฒิปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.รับวุฒิปริญญาตรีด้วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รับสมัครบุคคล เพื่อสอบเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ รายละเอียดดังนี้

 

 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการ MIM เงินเดือน 10,050 บาท

 · เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี

 · จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 · สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

 · สามารถใช้เครื่อง PC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี

 

 2. เจ้าหน้าที่เทคนิค สังกัดศูนย์เทคโนโลยีและพัฒนาการศึกษา เงินเดือน 10,050 บาท

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเลือกวิชาเอก หรือ วิชาโททางคอมพิวเตอร์

 หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ โดยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์

 หรือ ระบบสารสนเทศมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • อายุไม่เกิน 35 ปี

 • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านระบบเครือข่าย

 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการติดตั้ง และการใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจ

 

 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการ TBCC เงินเดือน 10,050 บาท

 · จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หากจบการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด

 หรือ การจัดการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 · สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อาทิ โปรแกรม Word Excel PowerPoint และ Internet ได้เป็นอย่างดี

 · สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ หากมีผลการสอบคะแนน TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 · สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 · มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการให้บริการและสามารถติดต่อประสานงานได้ดี ทั้งองค์กรภายใน-ภายนอก

 · หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด การขาย ลูกค้าสัมพันธ์ 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 · ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์

 

 ผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โทร. 0-2613-2253 0-2-613-2195 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp (สมัครงานOnline) รับสมัครถึงวันที่ 21 กันยายน 2554
ลงวันที่ 05/09/2011 10:36:19
จำนวนผู้ชม 1162
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ