SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มจพ. รับ อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2554)

มจพ. รับ อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มจพ. รับ อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา , ข้อมูลเกี่ยวกับ มจพ. รับ อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

 ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 - วุฒิปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 - วุฒิปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบ สด.9 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500-24 ต่อ 3271 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 24/08/2011 12:39:36
จำนวนผู้ชม 1517
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ