ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับพนักงาน (1-17 สิงหาคม 2554)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับพนักงาน (1-17 สิงหาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับพนักงาน (1-17 สิงหาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับพนักงาน (1-17 สิงหาคม 2554)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

 นิติกร
 - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 - ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางเพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 บุคลากร
 - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 - ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ การดำเนินการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

 นักวิชาการศึกษา
 - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 - ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่งหนึ่งหรือหลายอย่าง ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 - ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่กรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูปใช้ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเขียนชุดคำสั่ง ตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 พนักงานห้องปฏิบัติการ
 - ปวช. ปวส. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า

 สมัครด้วยตนเอง 1-17 สิงหาคม 2554
ลงวันที่ 11/08/2011 15:28:59
จำนวนผู้ชม 1113
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54899 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน