ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สสส.รับ นักวิชาการบริหารแผนงาน (บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2554)

สสส.รับ นักวิชาการบริหารแผนงาน (บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สสส.รับ นักวิชาการบริหารแผนงาน (บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ สสส.รับ นักวิชาการบริหารแผนงาน (บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2554)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการมีความประสงค์จะคัดเลือก คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่และชุมชน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

 ขอบเขตงาน
 1.บริหารจัดการแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่และชุมชน
 2. พัฒนางานสื่อสารในพื้นที่และชุมชน
 3. จัดการประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในพื้นที่และชุมชน

 คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
 1. อายุไม่ต่ำกว่า 26 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สาธารณสุข สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้าน
 - การบริหารจัดการแผนงานด้านสังคมหรือชุมชน
 - การประสานเครือข่ายในพื้นที่ และ/หรือ งานวิจัยในชุมชน
 4. หากมีประสบการณ์ในงานด้านการสื่อสารในพื้นที่ ชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะในการจัดการสูง รับผิดชอบกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
 6. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
 7. มีทักษะในการเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 8. ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่และดูแลสุขภาพตัวเองดี
 9. ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ recruit@thaihealth.or.th ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1414 คุณสุทธิวัฒน์ โตสมบุญ

 หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 สิงหาคม 2554
 สสส. สงวนสิทธิเลือกพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมัครงานด้วยวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
ลงวันที่ 11/08/2011 15:20:54
จำนวนผู้ชม 855
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53533 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128380 คน