SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สร.รฟท. รับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2554)

สร.รฟท. รับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สร.รฟท. รับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สร.รฟท. รับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ บุคคลที่สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีสำรองไว้ จำนวน 2 อัตรา เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศรับสมัคร

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 - วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. หรือปริญญาตรี

 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร และสามารถทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 - หากมีความสามารถทางด้านบัญชี หรือด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มีอุดมการณ์และจิตสำนึกในการทำงานด้านสาธารณะที่จะทำงานด้านสังคม รักการทำงาน ด้านบริการ และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

 สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ดังนี้

 - สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาใบระเบียนผลการศึกษา 1 ฉบับ (แสดงฉบับจริง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป ใบรับรองแพทย์ เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท

 สมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด อาคาร 4 ฝ่ายบริหารงานบุคคล (ด้านฝึกอบรม) ชั้น 1 ม.1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2936-0400 ต่อ 17-20 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554

 หมายเหตุ วุฒิ ปวช. อัตราเงินเดือน 7,680 บาท วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 8,340 บาท วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 9,340 บาท
ลงวันที่ 19/07/2011 09:20:06
จำนวนผู้ชม 1193
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ