ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 5 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 19 กรกฏาคม 2554)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 5 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 19 กรกฏาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 5 ตำแหน่ง, ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 5 ตำแหน่งด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน
 จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ดังนี้

 ๑. พนักงานบริหารการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 -การประสานงานการจัดทำหลักสูตร /การประเมินหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยนานาชาติ
 -การดูแลข้อมูลและระบบการลงทะเบียน การสอน (ระบบ OASIS)ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ด้านหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ, การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา
 -การเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ข้อมูลต่างๆกับมหาวิทยาลัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท
 -มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
 -มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ดี (คะแนน TOEIC ตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป)
 -มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

 ๒. พนักงานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
 คุณสมบัติ
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 - วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการเงินหรือบัญชี
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (คะแนน TOEIC ตั้งแต่ ๓๐๐ คะแนนขึ้นไป)
 - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติดีและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 ๓. พนักงานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 -ดูแลระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในวิทยาลัย
 -ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สินภายในวิทยาลัยนานาชาติ
 -ดูแลและควบคุมการทำงานของบริษัทรับจ้างรักษาความปลอดภัย
 -ดูแลการบริหารจัดการระบบจราจรในพื้นที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ
 -เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 -ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือฝึกวิชาทหารแล้ว
 -มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office
 -มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ (คะแนน TOEIC ตั้งแต่ ๓๐๐ คะแนนขึ้นไป)
 -มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบในงานสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการและ
 มีความอดทน
 -หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ, อาคารสถานที่และงานด้านการรักษาความ
 ปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ๔. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 -การขับรถยนต์ รถตู้ของวิทยาลัยนานาชาติ
 -การดูแล บำรุงรักษารถยนต์ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ
 -เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 -วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป
 -ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือฝึกวิชาทหารแล้ว
 -มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
 -มีความรอบรู้ในเส้นทางเดินรถทั้งในภายในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 ๕. พนักงานปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม (คนสวน) จำนวน ๑ อัตรา
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 -ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ดอกไม้ประดับภายในวิทยาลัยนานาชาติ
 -การตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ
 -เพศชาย อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
 -วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป
 -ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือฝึกวิชาทหารแล้ว
 -มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในงานสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการและ
 มีความอดทน
 -หากมีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาต้นไม้ หรือการจัดสวนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง, ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติและ
 รูปถ่าย ทาง e-mail ที่ hrmuic@live.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่
 งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
 จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

 Website: www.muic.mahidol.ac.th โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๙๐ ต่อ ๑๖๑๒, ๑๒๐๙, ๑๕๑๒

 หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ลงวันที่ 05/07/2011 14:31:01
จำนวนผู้ชม 1661
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54730 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน