SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครงานวุฒิ ปวส.และปริญญาตรี จำนวน 14 ตำแหน่ง 42 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
8. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 5 อัตรา
9. ตำแหน่งนักวิชาการศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งวิศกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนนาฎศิลปไทย จำนวน 2 อัตรา
14. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนดุริยางค์ไทย จำนวน 1 อัตรา

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.022244704 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.bpi.ac.thลงวันที่ 01/06/2011 14:43:22
จำนวนผู้ชม 2699
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ