ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงาน

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงาน

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงาน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ (นักวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี หรือ โท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. เจ้าหน้าที่งานรักษาข้อมูล (นักวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือ โท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานห้องปฏิบัติการคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. Regulatory Affairs Officer (นักวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. เลขานุการหัวหน้าหน่วย GLP (นักวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานห้องปฏิบัติการคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง (ผู้ช่วยนักวิจัย) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานห้องปฏิบัติการคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เจ้าหน้าที่ธุรการห้องปฎิบัติการ (พนักงานสายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
7. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (พนักงานสายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา
- ปวส. - ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล (พนักงานสายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ด้านการบริหาร/การจัดการ/มนุษยศาสตร์/อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานสายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา
- ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (พนักงานสายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมเอกสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้

1.ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
- สายวิชาการ: download ใบสมัครสายวิชาการ
- สายสนับสนุน: download ใบสมัครสายสนับสนุน
2.ประวัติส่วนตัว การศึกษาและการทำงาน (ถ้ามี)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5.สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
6.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 2 ฉบับ (ปวส. และ/หรือ ปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโท)
7.ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
8.Letter of Recommendation (ถ้ามี) 2 ฉบับ (1 ใน 2 ควรจะเขียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา)
9.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
10.สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ
11.ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครในข้อ 3 หรือ 5 ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง
การสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์: จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่
คุณกมลเนตร วัฒนกูล / คุณจารุวรรณ ดวงเนตร
สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210หรือ ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง ที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G
สอบถามรายละเอียด
oคุณกมลเนตร โทร. 02-5740622 ต่อ 3109
E-mail: kamolnate@cri.or.th
oคุณจารุวรรณ โทร. 02-5740622 ต่อ 3013
E-mail: jaruwan@cri.or.thลงวันที่ 27/05/2011 09:14:49
จำนวนผู้ชม 2402
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน