ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ระดับ 3 และระดับ 4

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ระดับ 3 และระดับ 4 ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 (ภาษารัสเซีย) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์
2 .เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 (ภาษาอิตาลี)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์
3. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
- วุฒิปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. นักประชาสัมพันธ์ 4
- วุฒิปริญญาโท ทางวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
5. นักบัญชี 4
- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบัญชี
6. วิทยากร 4
- วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ทำการสำนักงานเลาธิการวุฒิสภา ถ.ประชาชื่น สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางชื่อ กทม.โทร.0 2831 9362, 0 2831 9366
เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ในเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ให้ผู้สมัครคัดเลือกใช้สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียนเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 1 มิถุนายน 2554ลงวันที่ 27/05/2011 09:09:59
จำนวนผู้ชม 1385
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54338 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน