SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว )

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา)

อัตราเงินเดือน : 10,010 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่ 23 - 27 พฤษภาคม 2554ลงวันที่ 27/05/2011 09:09:21
จำนวนผู้ชม 1305
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ