SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงบประมาณ รับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี

สำนักงบประมาณ รับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงบประมาณ รับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงบประมาณ รับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี

สำนักงบประมาณ รับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี 9 อัตรา
พนักงานราชการ
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
- วุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี เลขานุการ การเงินและการธนาคาร
2. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (1 อัตรา)
- วุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (3 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
4. บุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
5. นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
Download ใบสมัครได้ที่ www.bb.go.th หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 1 ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงบประมาณ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 27/05/2011 09:09:00
จำนวนผู้ชม 1830
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ