ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
- ตำแหน่งนักวิชาการถ่ายทอด ๑ อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๒ อัตรา
- ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ๑ อัตรา ตำแหน่งนักโภชนาการ ๑ อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ๒ อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ ๕ อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑๕ อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ๑ อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๑ อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด่านหน้า ๒ อัตรา
- ตำแหน่งคนครัว ๒ อัตรา
- ตำแหน่งคนงาน ๓ อัตรา
- ตำแหน่งยาม ๒ อัตรา


เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร
๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
จานวน ๑ รูป
๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๒.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับตัวจริง, และสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือก
ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่
ฝายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวัน เวลา
ราชการ

โทร. 0-2354-8092ลงวันที่ 19/05/2011 16:05:53
จำนวนผู้ชม 1635
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน