ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับวุฒิ ปวส.-ปริญญาโท ขึ้นไป 15 อัตรา - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประรเทศไทย (วว.)

รับวุฒิ ปวส.-ปริญญาโท ขึ้นไป 15 อัตรา - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประรเทศไทย (วว.) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับวุฒิ ปวส.-ปริญญาโท ขึ้นไป 15 อัตรา - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประรเทศไทย (วว.), ข้อมูลเกี่ยวกับ รับวุฒิ ปวส.-ปริญญาโท ขึ้นไป 15 อัตรา - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประรเทศไทย (วว.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประรเทศไทย (วว.) รับวุฒิ ปวส.-ปริญญาโท ขึ้นไป 15 อัตรา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประรเทศไทย (วว.) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 15 อัตรา ดังนี้
1. พนักงาน ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (ฝสท.) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี
2. พนักงาน ประจำฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ฝวช.) 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการสำหรับการทดสอบความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการสำหรับการทดสอบค่าความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาพืชสวน
3. พนักงาน ประจำกองกลาง (กกล.) 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1 วิศวกรโยธา
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. พนักงาน ประจำฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ฝภผ.)
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเภสัช
5. พนักงาน ประจำฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ (ฝนว.)
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวัสดุศาสตร์ เคมีวิศวกรรม เคมีฟิสิกส์
6. พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทางกล (ทป.วก.)
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
7. พนักงาน ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.)
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์
8. พนักงาน ประจำฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
9. พนักงาน ประจำฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
10. ลูกจ้างประจำ 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1 ประจำกองกลาง (กกล.) 1 อัตรา
- วุฒิปวส.ด้านคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ 2 ประจำศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบริหาร
ขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี 35 ม.3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.tistr.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2577 9388, 0 2577 9389
เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถอื่น ๆ ตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่ระบุ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
- หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับลงวันที่ 19/05/2011 16:01:45
จำนวนผู้ชม 1469
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55419 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน