ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน

 เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์

 

 จำนวน
 ๒ อัตรา


 คุณสมบัติ
 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิปริญญาตรี ทั้ง ๒ อัตรา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ หรือพันธุศาสตร์ หรือครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -ตำแหน่งที่ ๑ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์ทดลอง การเตรียมสารเคมี และการปลูกพืช
 -ตำแหน่งที่ ๒ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์
 -มีประสบการณ์และความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือด้านชีววิทยาโมเลกุล กล้องจุลทรรศน์ เครื่องวัด pH ตู้อบ หรือเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำ
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรม graphic เบื้องต้นได้


 หลักฐานการสมัคร
 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด


 ระยะเวลาสมัคร
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๑ พ.ค. ๕๔ ในวันและเวลาราชการ


 สนใจติดต่อ
 หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๕๐๔๙
ลงวันที่ 18/05/2011 10:39:45
จำนวนผู้ชม 1547
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน