SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

รหัสตำแหน่ง B11/5 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปฏิบัติงานที่ สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 12,700.00 บาท

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

ลักษณะของตำแหน่งงาน
ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาฯ เช่น การตรวจวิเคราะห์ สรุปและบันทึกผล เป็นต้น
งานพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
งานด้านการวิจัยและวิชาการของสาขาวิชาฯ
งานบริการด้านคลินิกเฉพาะโรคของสาขาวิชาฯ

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางชีวเคมี / ชีววิทยา / เทคโนโลยีชีวภาพ / พันธุศาสตร์ / ชีววิทยาของเซลล์ / ชีววิทยาโมเลกุล / จุลชีววิทยา / วิทยาภูมิคุ้มกัน / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์ ด้านเอนไซม์ โปรตีน และการเพาะเลี้ยงเซลล์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์

วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
ลงวันที่ 29/04/2011 09:08:45
จำนวนผู้ชม 1475
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ