SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนาแรงงานมาตรฐาน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001 - 2553 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง หรือให้คำปรึกษาด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย ๔ แห่ง ภายใน ๕ ปี ก่อนวันยื่นใบสมัคร ได้แก่
(1) มาตรฐานแรงงานอื่น เช่น TLS 8001-2003, SA 8000, FLA Workplace Code Of Conduct, Walt Disney, Adidas-Salomon เป็นต้น
(2) มาตรฐานระบบการจัดการอื่น เช่น มอก. 18001, OHSAS, GMP, ISO 14001 และ HA เป็นต้น
(3) ด้านกฎหมายแรงงาน
(4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(5) การบริหารจัดการการผลิต

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 13 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2246-8294 และที่เว็บไซด์ http://tls.labour.go.thลงวันที่ 29/03/2011 11:12:25
จำนวนผู้ชม 1286
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ