ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับผู้ช่วยนักวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับผู้ช่วยนักวิจัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับผู้ช่วยนักวิจัย, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับผู้ช่วยนักวิจัย

โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
ประจำโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 8, 400 บาท
อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท 9,750 บาท

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี สาขาโรคพืช พืชสวน พืชไร่
จุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการเรียนรายวิชาด้านจุลชีววิทยาหรือผ่านการ
ทำงานด้านจุลินทรีย์ดิน (Soil microbiology)
2. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว (สามารถ download จาก website ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
2. สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบสำคัญทางทหาร (สด.9), ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ

ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่
ผศ. ดร. พงษ์นาถ นาถวรานันต์
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 081-9877946ลงวันที่ 18/03/2011 12:37:31
จำนวนผู้ชม 1684
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55402 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน