ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกในลักษณะจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือนละ ๗,๔๐๐ บาท

เพื่อปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูล ณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเอ ชั้น ๘ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
๒. ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ
๓. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
๔. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย – อังกฤษได้
๕. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้

เอกสารในการสมัคร
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองและทดสอบความสามารถได้ที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๑๔๒-๑๗๙๙ หรือ ๐ ๒๑๔๒ ๑๔๗๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 18/03/2011 12:36:55
จำนวนผู้ชม 1677
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน