ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 คณะครุศาสตร์จำนวน
๑ อัตรา


คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการศึกษา บริหาร รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุล
- มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ เป็นอย่างดี
- มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และความชำนาญในการพิมพ์ ด้วยความถูกต้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้และความสามารถในการเขียนและดำเนินโครงการ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย


หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด


ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๑ มี.ค. ๕๔ ในวันและเวลาราชการ


สนใจติดต่อ
หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๔๓๓
ลงวันที่ 18/03/2011 12:16:34
จำนวนผู้ชม 1395
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน