SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์ รับวิศวกร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์ รับวิศวกร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์ รับวิศวกร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์ รับวิศวกร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 ตำแหน่ง
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งวิศวกร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหาร มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ เลขานุการ หรือทางที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.
จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล
(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2554
ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 2018ลงวันที่ 17/02/2011 15:52:53
จำนวนผู้ชม 1934
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ