SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน), ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

สังกัดโรงพยาบาลอำนาจเจริญตามประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้ประกาศรับ

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อ

จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ดังนี้ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกิตติพงศ์ พรมแดน

อันดับสำรองที่ ๑ ได้แก่ นายวชิระ ทองเฟื่อง

อันดับสำรองที่ ๒ ได้แก่ นายทินภัทร นาบ้านอนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์

๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ หากไม่มารายงานตัวภายใน วัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ลงวันที่ 24/01/2011 11:27:53
จำนวนผู้ชม 1747
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ