ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ นักวิชาการศึกษา , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ นักวิชาการศึกษา , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ นักวิชาการศึกษา , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ นักวิชาการศึกษา , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริการการศึกษา

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-0197
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3647
สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power point , Internet ได้เป็นอย่างดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7- 0197
1. วิเคราะห์ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง โครงการขอเปิดสอน
2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. ประสานงานทำฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในระบบ Supreme 2004
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
5. ร่าง และพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3647
1. ปฏิบัติหน้าที่ รับ – ส่งหนังสือถึงหน่วยงาน (คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ กอง)
2. เสนอแฟ้ม เข้า – ออก ผู้อำนวยการและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. ดูแลพัสดุครุภัณฑ์และเบิกจ่ายพัสดุ
4. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
5. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
6. งานจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
7. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02 649 5000 ต่อ 5638
ลงวันที่ 24/01/2011 11:13:16
จำนวนผู้ชม 1208
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54734 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน