SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ครม.ยืดเวลาเก็บเงินกองทุนส่งกลับต่างด้าว ไป 1 มี.ค.55

ครม.ยืดเวลาเก็บเงินกองทุนส่งกลับต่างด้าว ไป 1 มี.ค.55 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เงินกองทุนส่งกลับต่างด้าว, ข้อมูลเกี่ยวกับ เงินกองทุนส่งกลับต่างด้าว4 ม.ค. 54 - คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ยืดเวลาเก็บเงินลูกจ้างสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2555 เพื่อไม่ให้มีปัญหาคาบเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้อง ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน พ.ศ.2553 เพื่อยืดเวลาเรียกเก็บเงินค่าประกันจากลูกจ้าง 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อส่งเข้ากองทุนดังกล่าว ในอัตราคนละ 2,400 บาท และ 2,100 บาท ออกไปจากที่มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากหากให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างจากลูกจ้าง 3 สัญชาติ ส่งเข้ากองทุนในช่วงเวลานี้จะมีปัญหาคาบเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน อาจเป็นเหตุให้ลูกจ้าง 3 สัญชาติจำนวนมากไม่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และหลบหนีออกนอกระบบการผ่อนผัน ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศโดยรวม

(สำนักข่าวแห่งชาติ, 4-1-2554)
ลงวันที่ 12/01/2011 00:24:45
จำนวนผู้ชม 1795
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ