SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ก.แรงงานแจงข้อมูลการร้องทุกข์!คนงานไทยไปทำงานตปท.ลดลง

ก.แรงงานแจงข้อมูลการร้องทุกข์!คนงานไทยไปทำงานตปท.ลดลง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ก.แรงงาน, ข้อมูล ก.แรงงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ก.แรงงาน, ข้อมูล ก.แรงงานกระทรวงแรงงานสรุปผลข้อมูลคนหางาน ร้องทุกข์กรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศลดลง โดยในปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 คนหางานร้องทุกข์กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมีจำนวน 376 คน ลดลงจากในช่วงเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 128 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.40 คนหางานได้รับการช่วยเหลือจำนวน 374 คน ลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 92 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.74 ผลจาก  "ปฏิญญา 3 สิงหา"เพื่อการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ที่ดึงบริษัทจัดหางานกว่า 84 บริษัท ให้"คำมั่น" พร้อมกัน ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเกินอัตรากฎหมายกำหนด รวมทั้งยังจับมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ขึ้นเป็นเครือข่ายคอยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อนให้กับ ทางราชการ เพื่อป้องกันปัญหาหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศ

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยผลสรุปข้อมูลคนหางานร้องทุกข์กรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศตามที่ กรมการจัดหางานเสนอในที่ประชุมกระทรวงแรงงาน ว่าจำนวนผู้ร้องทุกข์ในเดือนพฤศจิกายน 2553 มีคนหางานร้องทุกข์ จำนวน 160 คน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน101 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.70 คนหางานได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 151 คน ลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปีงบประมาณ 2553 จำนวน 101 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.08 สาเหตุที่คนหางานร้องทุกข์ ได้แก่ บริษัทจัดหางานเก็บเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายแล้วไม่สามารถจัดส่งคนหางาน ไปทำงานต่างประเทศได้  และคนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วประสบปัญหา  ไม่สามารถทำงานได้ จึงเดินทางกลับมาร้องทุกข์ ขอค่าบริการและค่าใช้จ่ายคืน เหตุที่ทำให้จำนวนผู้ร้องทุกข์ลดลงคาดว่าน่าจะสืบเนื่องมาจากนโยบายของ นาย

 เฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการมีงานทำอย่างมีศักดิ์ศรี  โดยตั้งเป้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น"รูปธรรม" และยังผลักดันหลากหลายมาตรการ อาทิ"จับมือชุมชนเฝ้าระวัง" "คลายทุกข์-สร้างสุข" คนทำงาน ร่วมมือให้ความรู้ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนในการเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสาย/นายหน้าจัดหา งานเถื่อนให้กับทางราชการ เพื่อป้องกันปัญหาหลอกลวงแรงงาน ไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการปราบปรามการค้ามนุษย์และลดต้นทุนของแรงงาน ไทย ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ด้วย"ปฏิญญา 3 สิงหา" เพื่อการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี  ดึงบริษัทจัดหางานกว่า84 บริษัท ให้"คำมั่น" ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเกินอัตรากฎหมายกำหนด รวมทั้งรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ซึ่งรวมไปถึงการดูแลแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในไทยด้วยกระทรวงแรงงานสรุปผล ข้อมูลคนหางานร้องทุกข์กรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศลดลง โดยในปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 คนหางานร้องทุกข์กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมีจำนวน 376 คน ลดลงจากในช่วงเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 128 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.40 คนหางานได้รับการช่วยเหลือจำนวน 374 คน ลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 92 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.74 ผลจาก  "ปฏิญญา 3 สิงหา" เพื่อการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ที่ดึงบริษัทจัดหางานกว่า 84 บริษัท ให้"คำมั่น" พร้อมกัน ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเกินอัตรากฎหมายกำหนด รวมทั้งยังจับมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ขึ้นเป็นเครือข่ายคอยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อนให้กับ ทางราชการ เพื่อป้องกันปัญหาหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้คนทำงานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  มีสัญญาจ้างที่ชัดเจน รวมถึงการติดตามดูแลมิให้คนงานไทยถูกเอารัดเอาเปรียบระหว่าง การทำงานในต่างประเทศ  หากมีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 1-10  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานและสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

(พิมพ์ไทย, 24-12-2553)
ลงวันที่ 04/01/2011 11:32:01
จำนวนผู้ชม 1672
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ