ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมธนารักษ์ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี

กรมธนารักษ์ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมธนารักษ์ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมธนารักษ์ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

1. นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป

2. นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี

3. วิศวกรควบคุมคุณภาพ (สอบเทียบเครื่องมือวัด) ค่าตอบแทน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมการผลิต

4. นายช่างหล่อ กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทน 8,610 บาท

- วุฒิ ปวส. ทางด้านช่างโลหะ ช่างโลหะวิทยา ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเทคนิคโลหะ หรือช่างเทคนิคการผลิต

5. นายช่างเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทน 8,610 บาท

- วุฒิ ปวส. ทางด้านช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ หรือช่างยนต์

6. เจ้าพนักงานการคลัง กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทน 7,010 บาท

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี การขาย หรือการตลาด

7. ช่างทอง กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 6,100 บาท

- วุฒิ ม.3

8. ช่างกษาปณ์ กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 6,100 บาท

- วุฒิ ม.3

9. พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 6,100 บาท

- วุฒิ ม.3

ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง-30 กันยายน 2555

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกลาง ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือสำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ลงวันที่ 04/01/2011 10:41:08
จำนวนผู้ชม 1805
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน