SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. พนักงานบริการ เงินเดือน 6,100 บาท (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี)
- วุฒิ ม.ศ.5 หรือ ม.6 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
สมัครได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ม.2 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร. 0-3649-9353, 0-3649-9184

2. นักสังคมสงเคราะห์ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จ.นนทบุรี)
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
สมัครได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) จ.นนทบุรี 78/6 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 0-2583-7426, 0-2583-2888

3. พนักงานบริการ (ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จ.สงขลา)
- วุฒิ ม.ศ.5 หรือ ม.6 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
สมัครได้ที่ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพภาคใต้ 590 ม.4 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร. 0-7458-4113, 0-7458-4111

4. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี)
- วุฒิ ปวส. ทุกสาขา
สมัครได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 21-23 ถ.บางสร้อยระย้า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 0-3552-3714

5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา)
- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
สมัครได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา 56/122 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร. 0-7648-6814-6

6. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ จ.ลพบุรี)
- มีความชำนาญในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือวุฒิ ปวช. สาขาช่างเย็บหนัง

7. พี่เลี้ยง (ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ จ.ลพบุรี)
- วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3

ตำแหน่งที่ 6-7 สมัครได้ที่ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ (ราชินี) จ.ลพบุรี 99 ม.6 (กม.ที่ 62) ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทร. 0-3679-1642-3, 0-3642-5722

8. นักพัฒนาสังคม (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์)
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ 1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5327-8573, 0-5328-1206

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
- สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ และลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 24/12/2010 12:59:34
จำนวนผู้ชม 2155
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ