ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับวุฒิปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับวุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับวุฒิปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในอัตราเงินเดือน 8,700 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

1. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีออกแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศิลปกรรม (ศิลปะประยุกต์) และออกแบบศิลปะประยุกต์

2. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ ด้านอนุสิทธิบัตร
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีออกแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศิลปกรรม (ศิลปะประยุกต์) และออกแบบศิลปะประยุกต์

3. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชศาสตร์
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี เคมีอุตสาห กรรม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาทางเคมีอินทรีย์ ชีวเคมี หรือเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ชั้น 9 44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-4694 ในวันราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ภาคเช้าเวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น 1 ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ ลงชื่อ วันที่และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
ลงวันที่ 24/12/2010 12:57:46
จำนวนผู้ชม 1249
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน