SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร รับพนักงานขับรถยนต์,แม่บ้าน

เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร รับพนักงานขับรถยนต์,แม่บ้าน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร รับพนักงานขับรถยนต์,แม่บ้าน, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร รับพนักงานขับรถยนต์,แม่บ้าน

เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

1. พนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลาการจ้าง มีกำหนด ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี ได้รับอัตราเงินเดือน 5,760 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 2,440 บาท

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

2. แม่บ้าน ระยะเวลาการจ้าง มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี ได้รับอัตราเงินเดือน 5,080 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 1,500 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 (เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมกับใบสมัครคัดเลือก

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ 100 บาท พนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท

ลงวันที่ 24/12/2010 12:57:30
จำนวนผู้ชม 1441
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ