ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลลำปาง รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลลำปาง รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลลำปาง รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลลำปาง รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลลำปาง รับเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมมาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีมได้
3. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Studio .NET 2005 (เน้น ภาษา C# หรือ VB) ได้
4. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ ฐานข้อมูล MS-SQL Server, MySQL และ Crystal Report
5. มีความรู้เรื่องการติดตั้งและบริหารจัดการ Server ในกลุ่ม Microsoft
6. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้าน การวิเคราะห์ระบบงาน, ฐานข้อมูล, ด้าน Network และ Web Application (เช่น ASP.Net, PHP, และอื่นๆ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และพร้อมเข้ามาปฏิบัติงานได้ตลอดเวลากรณีมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พัฒนางานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning), พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์, พัฒนาโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลและที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบ Hardware, Software, Database และ แนะนำการใช้งาน
3. เสนอแนะแนวทางการทำงาน การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
4. เขียนคู่มือหรือเอกสารประกอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อัตราจ้าง : อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

สวัสดิการพิเศษ :
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ค่าตอบแทนพิเศษตามภาระงานที่เพิ่มนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสังคม

ระยะเวลาการจ้าง : ทำสัญญาจ้างปีต่อปี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลลำปาง

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 9-31 ธันวาคม 2553 สอบถามได้ที่

E-mail: comcenter@lph.go.th
ลงวันที่ 18/12/2010 13:46:29
จำนวนผู้ชม 1126
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54436 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน