SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนนายเรือ รับ พนักงานบริการ , พนักงานสูทกรรม , พนักงานซักรีด

โรงเรียนนายเรือ รับ พนักงานบริการ , พนักงานสูทกรรม , พนักงานซักรีด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนนายเรือ รับ พนักงานบริการ , พนักงานสูทกรรม , พนักงานซักรีด, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนนายเรือ รับ พนักงานบริการ , พนักงานสูทกรรม , พนักงานซักรีด

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา

1. พนักงานบริการ 11 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

2. พนักงานสูทกรรม 3 อัตรา

- เพศชาย อายุ 22-40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

3. พนักงานซักรีด 1 อัตรา

- เพศชาย อายุ 22-40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

สิทธิและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 6,100 บาท และเงินค่าครองชีพเดือนละ 2,100 บาท

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

- หนังสือแสดงคุณวุฒิการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีที่บิดา หรือมารดาถึงแก่กรรม จะต้องมีใบมรณบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)

- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ ขนาด 4x6 ซม. ขนาด 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

- ใบรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ (ถ้ามี)

สถานที่และวันรับสมัคร สมัครได้ที่ กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ (กำลังพล) เลขที่ 204 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-15.30 น. ในวันราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ที่ กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ (กำลังพล) โทร. 0-2475-3976 และ 0-2475-3911 หรือทางเว็บไซต์ โรงเรียนนายเรือ www.rtna.ac.thไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 09/12/2010 11:20:33
จำนวนผู้ชม 1556
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ