ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ดังนี้

1. อาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

- วุฒิปริญญาโท/เอก ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ และจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)

2. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และศึกษารายวิชาทางล้านนาศึกษา (อักษรล้านนา วรรณกรรมล้านนา ฯลฯ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)

ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. 0-5446-6666 ต่อ 1041 โทรสาร 0-5446-6690

หลักฐานการสมัคร (พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ใบสมัคร และใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

- ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบระเบียนการศึกษา (Transcript)

- ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จำนวน 1 รูป

- ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท

 ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 09/12/2010 10:38:37
จำนวนผู้ชม 2775
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน