SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านดูแลระบบวุฒิปริญญาตรี 4 ปีขึ้นไป และวุฒิปริญญาโท 2 ปีขึ้นไป
- สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของสถาบัน
- สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management)
- สามารถปรับแต่งการทำงาน (Config) Switch, Firewall, Router, Wireless Controller และ Access point ได้
- มีความรู้ด้านเครื่องแม่ข่าย (Server) และระบบปฏิบัติการ ได้แก่ Microsoft Windows Server และ Linux Server พร้อมทั้งสามารถติดตั้งบริการทางเครือข่ายต่างๆ ได้ เช่น Web server, E-mail server, VLAN, VPN เป็นต้น
- สามารถเขียนโปรแกรม, Script เบื้องต้น และปรับแต่งระบบได้
- มีความรู้ด้านระบบความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
- มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และมีความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถบริหารจัดการงานได้ด้วยตนเอง มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
- มีทัศนคติที่ดีในงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติเป็นครั้งคราวได้
- หากมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ยี่ห้อ Alcatel-Lucent จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมี CCNA หรือ RHCE หรือ MCTS Certificate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.cri.or.th และส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐาน
วงเล็บมุมซองว่าเอกสารสมัครงาน มาที่ ส่วนบุคลากร สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 หมู่ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในภายหลังทาง www.cri.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2574-0622 ต่อ 7208-9ลงวันที่ 09/12/2010 10:38:05
จำนวนผู้ชม 1340
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ