SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานทำความสะอาดห้องพัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานทำความสะอาดห้องพัก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานทำความสะอาดห้องพัก, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานทำความสะอาดห้องพัก

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานโรงแรม
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภายใต้การบริหารงานของภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดห้องพัก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,500 – 10,000 บาท / เดือน
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.2 บุคลิกดี รักในงานบริการ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
1.3 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1.4 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
1.5 สามารถทำงานเป็นกะได้

2. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
2.1 ควบคุมดูแล ทำความสะอาดห้องพักแขก บริเวณล็อบบี้ ห้องสุขา ห้องอาหาร และห้องทำงานต่างๆของบุคลากร
2.2 ดูแลการเบิกและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
2.3 ทำงานเอกสารเกี่ยวกับตารางการทำงานและรายงานต่างๆ
2.4 ดูแลช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่แขกที่ต้องการบริการพิเศษจากโรงแรม

3. เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งโรงแรม
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การบริหารงาน
ของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

4. หลักฐานที่ใช้สมัคร
4.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสถานศึกษา
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 11
อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และทาง Internet
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5548

สามารถดูแผนที่เดินทางมายังคณะสังคมศาสตร์ได้ที่เวบไซท์
http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=8134&name=content35&area=

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553
ทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)
ลงวันที่ 09/12/2010 10:30:57
จำนวนผู้ชม 1211
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ