ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ช่างซ่อมทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ช่างซ่อมทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ช่างซ่อมทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ช่างซ่อมทั่วไป

 ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานโรงแรม
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภายใต้การบริหารงานของภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งช่างซ่อมทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,500 – 10,000บาท / เดือน
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มนุษยสัมพันธ์ดี
1.2 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
1.3 สามารถทำงานป็นกะ ทำงานซ่อมบำรุงทั่วไปได้
1.4 มีความรู้ระบบอาคาร ปั๊มน้ำ โทรศัพท์ ไฟอลาร์ม และคอมพิวเตอร์
1.5 มีประสบการณ์งานโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
2.1 ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในโรงแรม
2.2 รายงานสภาพทางกายภาพภายในโรงแรม

3. เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งโรงแรม
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การบริหารงาน
ของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

4. หลักฐานที่ใช้สมัคร
4.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสถานศึกษา
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 11
อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และทาง Internet
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5548

สามารถดูแผนที่เดินทางมายังคณะสังคมศาสตร์ได้ที่เวบไซท์
http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=8134&name=content35&area=

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553
ทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)
ลงวันที่ 09/12/2010 10:26:43
จำนวนผู้ชม 1060
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54578 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128463 คน