SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (9) 7-3665
สังกัด สำนักงานอธิการบดี (โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ)

อัตราเงินเดือน 9,843 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. บริหารงานด้านธุรการ
2. จัดประชุม และติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
3. ประสานงานกับนักวิชาการในส่วนของศูนย์ฯ
4. จัดพิมพ์เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
5. จัดเก็บเอกสารและจัดแฟ้มเอกสารแยกตามหมวดหมู่ตามที่กำหนด
6. จัดทำระเบียนสื่อ อุปกรณ์ หรือเอกสารของสถาบันฯ
7. รับ – ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอก
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
9. กรอกข้อมูลต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่นประวัติเด็ก
10. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ฯ แก่ผู้ที่มาติดต่อ โดยตรง และทางโทรศัพท์
11. สามารถทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02258 3994

วัน เวลา และสถานที่สอบ
1. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2553
2. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลงวันที่ 09/12/2010 10:19:12
จำนวนผู้ชม 688
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 52015 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128061 คน