SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี รับ เภสัชกร

ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี รับ เภสัชกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี รับ เภสัชกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี รับ เภสัชกร

ด้วยศูนย์มะเร็ง ลพบุรี รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง โดยวิธีการคัดเลือก
ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานของศูนย์มะเร็ง ลพบุรี

ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก/ใน
2. บริการให้คำปรึกษาพิเศษแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดครั้งแรก
3. บริการซักประวัติ และประเมินการแพ้ยา
4. รับคำสั่งเตรียมยาเคมีบำบัด และคำนวณสูตรเตรียมยา
5. บริการเตรียมยาเคมีบำบัด
6. บริการวิชาการเภสัชกรรมอื่นๆ

อัตราค่าจ้าง
- ค่าจ้างเดือนละ 10,030 บาท
- ค่าครองชีพ 970 บาท
- ค่าพ.ต.ส. 3,000 บาท
- เงินเพิ่มพิเศษ 3,000 บาท

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1. เพศชาย - หญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะ
4. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารและมีใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 รูป
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
**(ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น)**
7. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรอง จำนวน 2 นาย
8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบสำคัญการสมรส
ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานข้อ 2 – 5 ไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับที่นำมาใช้ในวันสมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับด้วยตนเอง

ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี จะรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถ
Download ใบสมัครได้ใน www.lopburicancer.in.th และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์มะเร็ง
ลพบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3662-1800 ต่อ 123 หรือ 087-1169624ลงวันที่ 12/11/2010 01:21:26
จำนวนผู้ชม 1331
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ