SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลศิริราช รับ นักวิทยาศาสตร์

โรงพยาบาลศิริราช รับ นักวิทยาศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลศิริราช รับ นักวิทยาศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลศิริราช รับ นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รหัสตำแหน่ง C10/44 ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานที่ หน่วยวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดฯ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 700 บาท

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

วิธีการรับสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร หรือ ส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 ภายในกำหนดวันรับสมัคร

ลักษณะของตำแหน่งงาน
- จัดเก็บตัวอย่างศึกษาจากงานบริการทางสูติกรรม
- ปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ
- เตรียมสารละลาย , อุปกรณ์ ,เครื่องมือปลอดเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สาขาชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ สัตวศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00
2. เพศหญิง
3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
4. หากมีประสบการณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดในระยะเวลาอันใกล้
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดหน้าห้องงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบสัมภาษณ์ 18 พฤศจิกายน 2553
เวลา 09.00 น. ห้องแฉล้ม 2 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 3 ร.พ.ศิริราช 23 พฤศจิกายน 2553
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดหน้าห้องงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
ลงวันที่ 05/11/2010 12:32:19
จำนวนผู้ชม 1353
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ