ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับนักวิจัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับนักวิจัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับนักวิจัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับนักวิจัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น
พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย เลขที่อัตรา 1227 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
2. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่ 11 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2553

3. หลักฐานสมัคร
3.1 ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ระดับปริญญาตรี/โท สำเนาพร้อมตัวจริง
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.4 ใบสด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการ
รับราชการทหาร (สำเนาพร้อมตัวจริง) 3.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-8074

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

6. การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
****เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะจัดทำหนังสือแจ้งผู้ที่มหาวิทยาลัยฯ สนใจจะ
รับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ให้ไปทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยมหาวิทยาลัย
ฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับมารับหนังสือตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อไปตรวจที่สถานีตำรวจตามทะเบียน
บ้านสังกัดอยู่ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะนำผลการตรวจสุขภาพและหนังสือตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ มาประกอบการ
พิจารณาเพื่อประกอบผลผ่านการคัดเลือกต่อไป****ลงวันที่ 27/10/2010 16:17:01
จำนวนผู้ชม 1379
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน