SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับ อาจารย์ - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับ อาจารย์ - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับ อาจารย์ - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับ อาจารย์ - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

- ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกำหนด

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านรัฐศาสตร์ สาขาการเมือง การปกครอง ทฤษฎีการเมือง การเมืองการปกครองท้องถิ่น อาณาบริเวณศึกษา

- สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 ขึ้นไป คะแนนสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 196 คะแนน (computerbased) หรือ 80 คะแนน (internet-based) ขึ้นไป หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ขึ้นไป

ผู้ประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pol.cmu.ac.th/ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ งานบุคคล คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ได้ทุกวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5394-2960

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ระดับ อุดมศึกษาทุกระดับ จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ใบ

7. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

8. เอกสารผลงานทางวิชาการ หรือวิทยานิพนธ์ (ส่งพร้อมใบสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ

9. หนังสือรับรองความสามารถและประสบการณ์ ทางวิชาการ (Recommendations) ของผู้สมัครอย่างน้อย จำนวน 2 ฉบับ

(ผู้รับรองต้องดำรงตำแหน่งสถาบันทางวิชาการ หรือผู้ที่ทำงานด้านวิชาการ)


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 14/10/2010 01:39:54
จำนวนผู้ชม 1272
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ