SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง

รับนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง นักวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทน
สารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย หรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปี
1. 2 คุณวุฒิขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทเกษตรศาสตร์ สาขาอารักขาพืช โรคพืช กีฏวิทยา หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เกรดเฉลี่ยปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และเกรดเฉลี่ยปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.30 ขึ้นไป)
1.3 เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
1.4 มีสัญชาติไทย
1.5 สามารถออกปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลชุมชนและมีความทุรกันดานซึ่งเป็นพื้นที่การ
ดำเนินงานของสถาบันได้
1.6 มีใจรักในงานวิจัย
1.7. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
1.8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
1.9. อุทิศตนเพื่องานได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.10 หากมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรในพื้นที่ในการจัดการด้านอารักขาพืช
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2.2 หลักฐานการศึกษาที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2.3 ใบรับรองผลการศึกษา
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
2.5 ใบรับรองแพทย์
2.6 สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

ผู้สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดและ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.hrdi.or.th หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 14/10/2010 01:35:50
จำนวนผู้ชม 1327
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ