ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลสันทราย รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสันทราย รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลสันทราย รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลสันทราย รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสันทราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

1. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (หญิง) 2 อัตรา

2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) 1 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

- สามารถปฏิบัติงานขึ้นเวรเช้า/บ่าย/ดึก ได้

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ หากผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือคนไข้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 30 บาท ในกรณีที่สมัครสอบคัดเลือกหลายตำแหน่งในครั้งเดียวกัน ให้เสียค่าธรรม เนียมสำหรับตำแหน่งต่อไปเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราดังกล่าว ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนเมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิแล้ว

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว จำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) ตัวจริง 1 ฉบับลงวันที่ 30/09/2010 11:56:06
จำนวนผู้ชม 957
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน