ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 5 อัตรา โดยปฏิบัติงานที่ สำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 อัตรา โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์

- ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และมีความชำนาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนราชินี แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2221-174830 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบคัดเลือก

- หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา

- ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ลงวันที่ 30/09/2010 11:43:33
จำนวนผู้ชม 1269
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53455 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128372 คน