SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับ เจ้าพนักงานสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับ เจ้าพนักงานสัตวบาล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับ เจ้าพนักงานสัตวบาล, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับ เจ้าพนักงานสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร) กลุ่มงานเทคนิค

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

- สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

- เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน-4 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 ตุลาคม 2553

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 30/09/2010 11:30:44
จำนวนผู้ชม 1204
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ