ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - กรมพัฒนาที่ดิน

รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - กรมพัฒนาที่ดิน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - กรมพัฒนาที่ดิน, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - กรมพัฒนาที่ดิน

 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังนี้

1. นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ปฏิบัติงานเลขานุการนักบริหาร)

- วุฒิปริญญาตรี

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ปฏิบัติงานเลขานุการนักบริหาร) 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี

ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก www.ldd.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2553 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป

- สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 28 กันยายน 2553

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ค่าสมัครสอบ ตำแหน่งนิติกร 100 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 100 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 100 บาทลงวันที่ 24/09/2010 11:00:57
จำนวนผู้ชม 2319
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55313 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน